دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر اسید سالیسیلیک، نانو اکسید روی و سدیم نیتروپروساید بر رنگدانه‌ها و میزان فلورسنس بنفشه معطر در شرایط تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22070/hpn.2023.15464.1160

بهزاد کاویانی؛ حمیده باقری؛ داود هاشم آبادی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ شهرام صداقت حور


ارزیابی عصاره و اسانس زعفران وتیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و مراحل ابتدایی رشد فستوکای بلند (Scherb. Festuca arundinacea) تحت تنش کلرید سدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22070/hpn.2023.16276.1173

ایمان تصدیقی ثانی؛ ایمان روح اللهی؛ حسین دهقان


تغییر در رشد و غلظت عناصر غذایی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در واکنش به تلقیح گونه‌های مختلف قارچ مایکوریزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22070/hpn.2023.16447.1172

شکیلا غروری؛ محمد مقدم؛ نسرین فرهادی


کارایی تغذیه برگی سیلیسیم و تاثیر آن بر عملکرد گیاه گوجه فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22070/hpn.2024.17676.1183

محمد حسن فلاح کیاپی؛ سید جلال طباطبایی؛ کامران قاسمی


بررسی واکنش‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی دو گونه کاسنی (Cichorium sp.) به کاربرد سطوح مختلف سولفات آمونیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22070/hpn.2024.17986.1186

سعیده محتشمی؛ محمود اسماعیل پور؛ عسکر غنی


تاثیر محلول‌پاشی اسیدجیبرلیک، سولفات مس و سولفات پتاسیم بر برخی شاخص‌های کمی و کیفی میوه انار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22070/hpn.2024.18835.1190

فرشته پورشیب؛ جواد Erfani؛ عبدالکریم زارعی


تاثیر سطوح مختلف کلسیم و بُر روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم (Polianthes tuberosa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/hpn.2024.17224.1180

محمد علی خلج؛ مصطفی کوزه گر کالجی


استفاده از سامانه نیاز آب در برآورد مقدار آب مصرفی گیاه بادمجان به‌روش حل معکوس تابع تولید در شرایط اثر متقابل کم آبیاری و کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/hpn.2024.17899.1185

علی عبدزادگوهری؛ آرش تافته؛ نیاز علی ابراهیمی پاک