دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر ورمی‌کمپوست و زغال زیستی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه فرنگی تحت شرایط شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22070/hpn.2020.5423.1094

علی رضا لادن مقدم


اثر اسید سالیسیلیک، نانو اکسید روی و سدیم نیتروپروساید بر رنگدانه‌ها و میزان فلورسنس بنفشه معطر در شرایط تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22070/hpn.2023.15464.1160

بهزاد کاویانی؛ حمیده باقری؛ داود هاشم آبادی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ شهرام صداقت حور


ارزیابی عصاره و اسانس زعفران وتیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و مراحل ابتدایی رشد فستوکای بلند (Scherb. Festuca arundinacea) تحت تنش کلرید سدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22070/hpn.2023.16276.1173

ایمان تصدیقی ثانی؛ ایمان روح اللهی؛ حسین دهقان


تغییر در رشد و غلظت عناصر غذایی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در واکنش به تلقیح گونه‌های مختلف قارچ مایکوریزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22070/hpn.2023.16447.1172

شکیلا غروری؛ محمد مقدم؛ نسرین فرهادی