اخبار و اعلانات

کسب رتبه «ب» در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398

* به اطلاع مخاطبان نشریه می رساند که نتایج ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی سال 1398 براساس شیوه نامه جدید کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام گردید و نشریه علمی تغذیه گیاهان باغی موفق به دریافت رتبه "ب" از این کمیسیون گردیده است. * مشاهده گواهی رتبه علمی نشریه تغذیه گیاهان باغی

مطالعه بیشتر