***********************

تعداد دوره ها

5

تعداد شماره‌ها

9

تعداد مقالات

104

تعداد مشاهده مقاله

51,072

نسبت مشاهده بر مقاله

491.08

تعداد مقالات ارسال شده

196

نسبت دریافت فایل بر مقاله

395.13

تعداد مقالات پذیرفته شده

105

درصد پذیرش

54

زمان پذیرش (روز)

256

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری

28 روز

 * با مسرت به اطلاع مخاطبان نشریه می رساند که با توجه به اعلام نتایج ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی سال 1399، نشریه علمی تغذیه گیاهان باغی موفق به دریافت رتبه "الف" از این کمیسیون گردیده است.

امید است با توکل به خداوند متعال و استعانت از الطاف الهی و استمداد از همفکری و همیاری کلیه افراد صاحب نظر و متعهد و همراهی شما عزیزان شاهد موفقیت روز افزون نشریه باشیم.

نتیجه ارزیابی نشریه در کمیسیون نشریات وزارت علوم

* مشاهده گواهی رتبه علمی سال 1399 نشریه تغذیه گیاهان باغی 


اطلاعیه مهم نشریه درخصوص الزام نویسندگان به مشابهت‌یابی مقاله در سامانه همانندجوی ایرانداک


نشریه "تغذیه گیاهان باغی" یک نشریه علمی با فرایند انتشار استاندارد، پذیرای مقالات پژوهشی و تخصصی بوده که اطلاعات و یافته های نوین در مورد تاثیر عناصر غذائی ضروری و غیر ضروری بر خصوصیات فیزیولوِژیکی، رشدی، عملکرد و کیفیت گیاهان باغی را ارائه می ­نماید. این نشریه، دوفصلنامه می باشد که در  طول یک سال، 2 بار ( بهار- تابستان و پاییز - زمستان ) منتشر می گردد. با توجه به تخصصی شدن مجلات علمی، مقالات این مجله بر گیاهان باغی شامل درختان میوه، سبزی ها، محصولات گلخانه ای، گیاهان زینتی و گیاهان داروئی متمرکز شده است. از آنجائیکه یکی از اهداف مهم انتشار این مجله کاربردی بودن اطلاعات آن در حوزه کشاورزی می باشد، بنابراین اطلاعات مقالات نه تنها بایستی مکانیسم تاثیر عناصر غذائی را بررسی نماید بلکه عمکلرد اعم از میوه، برگ یا ماده موثر، و همچنین کیفیت محصول نیز مد نظر قرار گیرد. با توجه به رشد گیاه که متاثر از عوامل محیطی مثل نور، دما و سایر عوامل می باشد اثرات متقابل تغدیه با این عوامل نیز از اهداف مجله می باشد. موضوعات اصلی مورد نظر در این مجله عبارتند از:

  • تعیین نیاز غذائی گیاهان باغی در کشتهای بدون خاک (هایدروپونیک) و خاکی
  • تاثیر عناصر غذائی بر رشد، خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت محصول
  • تغذیه گیاهان گلخانه ای و گلدانی
  • ارزیابی بسترهای کشت معدنی و آلی
  • متابولیسم عناصر معدنی در گیاهان باغی
  • آب تغذیه ای یا کود آبیاری
  • نقش ریزجانداران در تغذیه گیاهان باغی
  • اثرات متقابل عوامل محیطی مانند شوری و رطوبت بستر کشت با تغذیه گیاه
  • تاثیر آلاینده ها بر تغذیه گیاهان باغ
  • کارائی جذب یا مصرف عناصر غذائی و تعامل آن با آب مصرفی


 * به اطلاع مخاطبان نشریه می رساند که نتایج ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی سال 1398 براساس شیوه نامه جدید کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام گردید و نشریه علمی تغذیه گیاهان باغی موفق به دریافت رتبه "ب" از این کمیسیون گردیده است.

* مشاهده گواهی رتبه علمی نشریه تغذیه گیاهان باغی 


 لازم به ذکر است به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری، نشریه تغذیه گیاهان باغی از سامانه همانندجوی ایرانداک استفاده می نماید.


 نشریه تغذیه گیاهان باغی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE ) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

 

ابر واژگان