دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1398، صفحه 1-231 
تاثیر کود مرغی و سولفات روی بر رشد و عملکرد طالبی (Cucumis melo L.) در شرایط رقابت با علف-های هرز

صفحه 47-70

10.22070/hpn.2019.4861.1049

عباس نصیری دهسرخی؛ ویدا ورناصری قندعلی؛ حسن مکاریان؛ داریوش رمضان؛ پروانه استخدامی


تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی پسته در خاک شور

صفحه 107-129

10.22070/hpn.2020.4548.1030

مرضیه زینلی بافقی؛ جلال غلام نژاد؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ مصطفی شیرمردی؛ اعظم جعفری