دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-222 
3. تاثیر عناصر غذایی آب خروجی استخر پرورش ماهی بر عملکرد ریحان و خرفه

صفحه 33-45

10.22070/hpn.2020.4898.1053

مهدی کعب عمیر؛ اعظم جعفری؛ حمیدرضا روستا؛ مصطفی شیرمردی


4. تاثیر کود مرغی و سولفات روی بر رشد و عملکرد طالبی (Cucumis melo L.) در شرایط رقابت با علف-های هرز

صفحه 46-69

10.22070/hpn.2019.4861.1049

عباس نصیری دهسرخی؛ ویدا ورناصری قندعلی؛ حسن مکاریان؛ داریوش رمضان؛ پروانه استخدامی


7. تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی پسته در خاک شور

صفحه 105-125

10.22070/hpn.2020.4548.1030

مرضیه زینلی بافقی؛ جلال غلام نژاد؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ مصطفی شیرمردی؛ اعظم جعفری


8. رشد و شاخص‌های فیزیولوژیکی تربچه در پاسخ به اسید هیومیک غنی شده با ترکیبات محیط کشت MS

صفحه 126-137

10.22070/hpn.2019.4485.1026

عبدالاحمد راصد؛ کامبیز مشایخی؛ سید جواد موسوی زاده؛ ایوب قربانی


شماره‌های پیشین نشریه