فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی توسط نویسندگان محترم، ابتدا توسط سردبیر و یا دبیر تخصصی نشریه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی در جلسه شورای نشریه مطرح می­‌شود. این فرایند حداکثر یک هفته و یا 10 روز  طول می­‌کشد. در صورت تایید مقاله توسط سردبیر و دبیر تخصصی، مقاله برای داوری ارسال خواهد شد. در این مرحله به نویسنده در مورد تایید ارسال مقاله به داوری اطلاع رسانی می­‌شود. پس از ارسال مقاله به داوری، حدود 15 روز و یا 1 ماه طول می­‌کشد تا فرایند داوری به نتیجه برسد و نتیجه اولیه به نویسندگان اعلام شود.

نویسندگانی که مقالات آنها بایستی مورد بازنگری قرار گیرد، بایستی ظرف مدت 15 روز اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه بازنگری شده مقاله را ارسال نمایند. در صورت تایید اصلاحات از سوی داوری نهایی( تطبیقی) و سردبیر، مقاله برای تایید و بررسی اعضای هیئت تحریریه ارسال می گردد. در صورت پذیرش نهایی  از نویسندگان خواسته می شود که مقاله نهایی را بررس و تایید نمایند و پس از آن به ویراستاری علمی و ادبی و صفحه آرایی ارسال خواهد شد. در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند.

 


* فلودیاگرام مراحل داوری در نشریه تغذیه گیاهان باغی