اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 126
تعداد پذیرش 65

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 63
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 176 روز
درصد پذیرش 52 %