نویسنده = سید جلال طباطبائی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر رشد و عملکرد گیاه عروسک پشت پرده (physalis alkekengi)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-66

نجمه بهار دوین؛ سید جلال طباطبایی


4. اثر فسفات و فسفیت درpH های مختلف بر عملکرد، رشد و وضعیت فسفر در کلم بروکلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-48

امین جهانیان؛ سید جلال طباطبائی؛ نصرت الله نجفی


شماره‌های پیشین نشریه