کلیدواژه‌ها = توت‌فرنگی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سیلیسیم بر غلظت عناصر غذایی، رنگیزه های فتوسنتزی و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-98

10.22070/hpn.2019.4607.1036

کامران قاسمی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ مهدی حدادی نژاد


شماره‌های پیشین نشریه