کلیدواژه‌ها = عناصر غذایی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی سیستم جوانه زنی آرابیدوپسیس برای مطالعات تغذیه ای در کشت های بدون خاک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-32

10.22070/hpn.2019.4455.1019

محمد جواد نظری دلجو؛ ساندر ون دلدن؛ لیو مارسلیز


2. تأثیر سیلیسیم بر غلظت عناصر غذایی، رنگیزه های فتوسنتزی و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-98

10.22070/hpn.2019.4607.1036

کامران قاسمی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ مهدی حدادی نژاد


شماره‌های پیشین نشریه