کلیدواژه‌ها = نیترات
بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه اسفناج با کاربرد سلنیوم و نانو ذرات سبز سلنیوم

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400

10.22070/hpn.2022.15335.1158

محمد رضایی نیک؛ احمدرضا عباسی فر؛ بابک ولی زاده کاجی


تأثیر سلنیوم بر صفات کمی وکیفی، انباشت سلنیوم وکاهش تجمع نیترات در غده سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 59-70

10.22070/hpn.2020.4921.1056

ابومسلم بیدشکی؛ محمدجواد آروین؛ احمد آئین؛ محمد رضا حسندخت؛ احمد خلیقی