کلیدواژه‌ها = کیفیت
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پاکت گذاری قبل از برداشت بر مقادیر کلسیم، پتاسیم، آهن و کیفیت میوه انار رقم شیشه کب در انبار سرد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-50

فرید مرادی نژاد؛ مهدی خیاط؛ فرزانه حامدی


شماره‌های پیشین نشریه