نویسنده = حمیدرضا روستا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عناصر غذایی آب خروجی استخر پرورش ماهی بر عملکرد ریحان و خرفه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-45

10.22070/hpn.2020.4898.1053

مهدی کعب عمیر؛ اعظم جعفری؛ حمیدرضا روستا؛ مصطفی شیرمردی


شماره‌های پیشین نشریه