نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی سیر خوراکی (Allium sativum) به تغذیه گوگرد، اسید هیومیک و ورمی‌واش

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-36

10.22070/hpn.2020.4573.1032

کامران قاسمی؛ وحید اکبرپور؛ مهدی محمدی ازنی