نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه رشد و عملکرد دو رقم توت‌فرنگی (Fragaria ×ananassa Duch) در شرایط کشت خاکی و بدون خاک در فضای باز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 142-157

10.22070/hpn.2019.3197.1013

مهدی حدادی نژاد؛ کامران قاسمی؛ فاطمه شادمهری؛ حمید ایزدیار