نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-28

10.22070/hpn.2018.451

علی افتاده فدافن؛ محمد حسین امینی فرد؛ فرید مرادی نژاد؛ محمد علی بهدانی