دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه رشد و عملکرد دو رقم توت‌فرنگی (Fragaria ×ananassa Duch) در شرایط کشت خاکی و بدون خاک در فضای باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

مهدی حدادی نژاد؛ کامران قاسمی؛ فاطمه شادمهری؛ حمید ایزدیار


2. اثر محلول‌پاشی اسید فولویک بر ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی آلبالو رقم گیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

فرهنگ رضوی؛ فاروق سرکار؛ محمد اسماعیل امیری؛ اکبر حسنی


3. رشد و شاخص‌های فیزیولوژیکی تربچه در پاسخ به اسید هیومیک غنی شده با ترکیبات محیط کشت MS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

عبدالاحمد راصد؛ کامبیز مشایخی؛ سید جواد موسوی زاده؛ ایوب قربانی


4. تاثیر کود مرغی و سولفات روی بر رشد و عملکرد طالبی (Cucumis melo L.) در شرایط رقابت با علف-های هرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

عباس نصیری دهسرخی؛ ویدا ورناصری قندعلی؛ حسن مکاریان؛ داریوش رمضان؛ پروانه استخدامی


5. تاثیر کلات آهن بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و خواص آنتی‌اکسیدانی میوه توت‌فرنگی رقم کاماروسا طی مراحل نموی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

سعید رضائی؛ محمد اسماعیل امیری؛ عباس بهاری؛ فرهنگ رضوی؛ مرتضی سلیمانی اقدم


6. بهبود شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل رز رقم (Bordeaux) با کاربرد اسید هیومیک و قارچ‌های (Glomus etunicatum) و (Piriformospora indica)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

موسی رسولی؛ سحر میرزایی؛ کوروش فرهادی؛ مهدی قبولی


8. تاثیر عناصر غذایی آب خروجی استخر پرورش ماهی بر عملکرد ریحان و خرفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

مهدی کعب عمیر؛ اعظم جعفری؛ حمیدرضا روستا؛ مصطفی شیرمردی


9. تاثیر کود آلی، شیمیایی و سوپرجاذب بر وضعیت تغذیه ای نهال پایه نارنج (Citrus aurantium)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

جواد سرحدی؛ صابر حیدری؛ مهری شریف


10. بررسی پاسخ مورفوفیزیولوژیک تربچه به عناصر سرب و نیکل در سیستم هواکشت و گلدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

خدیجه مریدیان؛ زهرا موحدی؛ مجید رستمی


11. تأثیر محرک‌های جدید زیستی بر پایه اسید‌های آمینه روی گیاه نعناع سبز دارویی Mentha spicat L.)) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

شهناز فتحی قزلقیه


12. مطالعه میکروسکوپی روند لقاح و تشکیل میوه دو رقم زردآلوی محلول‌پاشی شده با روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

معصومه افتخاری؛ یاور شرفی


13. تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی پسته در خاک شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

مرضیه زینلی بافقی؛ جلال غلام نژاد؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ مصطفی شیرمردی؛ اعظم جعفری


شماره‌های پیشین نشریه