دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر محلول‌پاشی و محلول‌دهی فسفر بر رشد، عملکرد و کیفیت توت‌فرنگی در کشت بدون خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

10.22070/hpn.2020.4484.1024

نسرین ملائی؛ سید جلال طباطبایی؛ یاور شرفی


2. اثر محلول‌پاشی نفتالن ‌استیک اسید و کارباریل و تغذیه برگی اوره و سولفات منیزیم بر کاهش تناوب باردهی نارنگی کینو در منطقه دزفول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

10.22070/hpn.2020.4997.1060

محمدرضا پورقیومی؛ کمال غلامی پور فرد؛ احمد نوشکام


3. ارزیابی برنامه‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد اقتصادی و رنگیزه‌های فتوسنتزی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

10.22070/hpn.2020.5037.1067

محمود رمرودی؛ محمد رئیسی نژاد؛ محمد گلوی؛ محمد رضا اصغری پور


4. ارزیابی تولید زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea) تحت تأثیر کود سبز و نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

10.22070/hpn.2020.5264.1082

پرویز رضوانی مقدم؛ محمد حسن راشد محصل؛ حامد جوادی؛ محمد جواد ثقه الاسلامی


5. واکنش مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه شوید (.Anethum graveolens L) به زئولیت طبیعی تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5128.1072

سمیه جلالی؛ راحله خادمیان؛ سید محسن حسینی؛ بهنام صداقتی


6. بررسی تاثیر شوری بر برخی خصوصیات رشدی و مورفولوژی ریشه سه رقم پسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5019.1063

امید یزدی سجادیه؛ ابراهیم پناهپور؛ حبیب نادیان؛ علی غلامی


7. اثر زمان تقسیط کود نیتروژن و سلنیوم بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پیش‌ ماده‌های طعم پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5403.1092

فرحناز ویسی علی‌اکبری؛ محمود خرمی وفا؛ معصومه عامریان


8. پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه عروسک پشت پرده به محلول‌پاشی اسیدهای آمینه تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5377.1091

سیروس صارمی؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ حمیدرضا اصغری


9. تأثیر اوره، نانوکودنیتروژن و آمینواسید بر ترکیبات پلی‌فنولی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5352.1089

ارسلان پیروش؛ محمد علی شیخ محسنی؛ فاطمه نژاد حبیب وش


10. تاثیر سه نوع پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر در ریحان تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5547.1100

سارا فرسرایی؛ محمد مقدم


11. بررسی تاثیر سلنیوم بر صفات کمی وکیفی، انباشت سلنیوم وکاهش تجمع نیترات در غده سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.4921.1056

ابومسلم بیدشکی؛ محمدجواد آروین؛ احمد آئین؛ محمد رضا حسندخت؛ احمد خلیقی


12. اثر تغذیه برگی آهن بر میزان کلروفیل و فعالیت برخی آنزیم های آنتی‌اکسیدانی میوه توت‌فرنگی رقم کاماروسا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5536.1099

سعید رضائی؛ محمد اسماعیل امیری؛ عباس بهاری؛ فرهنگ رضوی؛ مرتضی سلیمانی اقدم


14. تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کود نانو روی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.4876.1050

زهرا نجفی وفا؛ علیرضا سیروس مهر؛ مدینه بیژنی


15. تاثیر محلول پاشی ساکارز و برخی عناصر غذایی بر تسهیم کربوهیدرات ها در گیاه تربچه(Rhaphunus sativus var. sativus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5714.1109

رضا صالحی ملک آبادی؛ دلارام نظام دوست دارستانی؛ کامران قاسمی


16. بررسی اثر ورمی‌کمپوست و زغال زیستی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه فرنگی تحت شرایط شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5423.1094

علی رضا لادن مقدم