دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر ورمی‌کمپوست و زغال زیستی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه فرنگی تحت شرایط شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22070/hpn.2020.5423.1094

علی رضا لادن مقدم


اثرات کاربرد کودهای نانو زیستی و NPK بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیکی گاوزبان اروپایی تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22070/hpn.2022.15307.1157

نادر یارمحمدزهی؛ علیرضا سیروس مهر؛ عیسی خمری؛ احمد قنبری


اثرمقادیر مختلف کود نیتروژنه و مرغی بر عملکرد و غلظت نیترات در محصول سیب‌زمینی کشت پاییزه در منطقه جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22070/hpn.2022.14789.1144

جواد سرحدی؛ صابر حیدری؛ مهری شریف


تأثیر کاربرد کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر صفات رشدی، فلاونوئیدها و رنگدانه‌های فتوسنتزی بادرشبویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22070/hpn.2022.15944.1169

شهناز فتحی قزلقیه


بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه اسفناج با کاربرد سلنیوم و نانو ذرات سبز سلنیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22070/hpn.2022.15335.1158

محمد رضایی نیک؛ احمدرضا عباسی فر؛ بابک ولی زاده کاجی


اثر محلول‌پاشی برخی عناصر ریزمغذی بر رشد، زی‌توده و خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی ریحان در سه سیستم مختلف کشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22070/hpn.2022.15731.1163

حمید آقامیرزایی؛ حسن مومیوند؛ عبداله احتشام نیا احتشام نیا؛ محمدرضا راجی


تاثیر بستر کشت بر خصوصیات رویشی گیاه پپرومیا در دیوار سبز داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22070/hpn.2022.14029.1126

محمد علی گلستانی؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ علی دولتخواهی


کاربرد برگی عصاره جلبک دریایی، سیلیسیوم و سلنیوم باعث بهبود خصوصیات رشدی و عملکرد گوجه فرنگی در بسترهای مختلف کشت بدون خاک می شود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22070/hpn.2021.14077.1127

حمیدرضا روستا؛ پیمان جلالی؛ محسن خدادادی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مرضیه قنبری جهرمی