کلیدواژه‌ها = فنل کل
تعداد مقالات: 1
1. اثر نیترات پتاسیم بر رشد و رنگیزه های فتوسنتزی ریحان آلوده به Colletotrichum gloeosporioides

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-58

10.22070/hpn.2018.454

سیدجواد صانعی؛ سید اسماعیل رضوی


شماره‌های پیشین نشریه