نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رشد و شاخص‌های فیزیولوژیکی تربچه در پاسخ به اسید هیومیک غنی شده با ترکیبات محیط کشت MS

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 130-141

10.22070/hpn.2019.4485.1026

عبدالاحمد راصد؛ کامبیز مشایخی؛ سید جواد موسوی زاده؛ ایوب قربانی