راهنمای نویسندگان

 * نکات مهم ارسال مقاله : 

1- در زمان ارسال مقاله، نسبت به تکمیل و ارسال فرم های تعهد نامه و تعارض منافع که در همین صفحه قرار داده شده است، اقدام فرمایید.

 

2- مقاله اصلی اولیه و دیگر فایل های مقالات از جمله مقاله اصلاح شده، حتما براساس آیین نامه جدید نگارش در سامانه تهیه و تنظیم گردد. 

 

3- نویسندگان موظف هستند هنگامی که نظرات داوران اولیه برای انجام اصلاحات خدمتشان ارسال می گردد، مقاله اصلاح شده کامنت گذاری شده با توضیحات (نه فقط هایلایت) را به همراه فایل جداگانه "پاسخ به داوران" ارسال نمایند. این نکته قابل توجه است که،  مقاله اصلاح شده بدون فایل پاسخ به داوران، به هیچ عنوان بررسی نمی گردد. 
 
4- لطفا نویسندگان محترم مقاله ی خود را به گونه ای تنظیم نمایند که بیشتر از 16 صفحه نباشد.

 

********************************************************************

تعارض منافع:

 نویسندگان باید همه وابستگی‌هایی که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع (Conflict of Interest) در نظر گرفته شود را آشکار سازند و در صورت وجود نداشتن تضاد منافع حتما در متن ذکر شود.

          دانلود فرم تعارض منافع

           * دانلود فرم تعهدنامه

 *************************************************************************************

شرایط پذیرش مقاله:

  • با حوزه فعالیت فصلنامه تناسب داشته باشند.
  • ویژگی­ های مقاله پژوهشی را دارا باشند. (براساس تعاریف و ضوابط شناخته شده علمی )
  • قبلا در نشریه­ های داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا به­ طور همزمان برای انتشار به واحد علمی دیگری ارسال نشده باشند.
  • براساس راهنمای نگارش مقاله (template) موجود در سایت، تنظیم شده باشند.
          * راهنمای نگارش مقاله